Mahatma Gandhi

Mahatma Gandhi: Be The Change You Wish To See In The World

Gandhi zei ooit "Be The Change You Wish To See In The World.".Door mede deze boodschap is We Are Change ontstaan om op een vreedzame wijze actie te ondernemen en een verandering vanuit een ieder zelf te maken voor een betere wereld .Richard Attenborough heeft in 1982 een film over Gandhi leven gemaakt.

Gandhi (Ben Kingsley) is een jonge advocaat van Indiase afkomst. Hij heeft gestudeerd in Engeland, India is immers een Engelse kolonie. Hij gaat naar Zuid Afrika om daar te gaan werken. Echter in de trein gaat het mis. Men ziet hem aan voor een koelie (bediende) en en die mogen niet 1e klas reizen. Ondanks dat hij zijn kaartje laat zien, wordt hij de trein uitgezet. Gefrustreerd en boos wil hij een klacht indienen. Maar hij komt erachter dat andere hooggeplaatste Moslims en Hindoestanen moeten accepteren dat zij als mindere worden behandeld. Gandhi zweept de anderen op en in het openbaar verbranden ze hun identiteitspapieren, iets dat iedere Moslim of Hindoestaan bij zich moet hebben. Gandhi beland in de gevangenis, maar heeft de zaak gewonnen. Hij komt daar echter weer uit en hij besluit naar India te gaan en daar te vechten voor een onafhankelijk India. Zijn hele leven is daar aan gewijd. Hij probeert mensen te overtuigen op een vreedzame wijze actie te ondernemen. Toch kost deze tocht naar onafhankelijkheid vele levens. Zeker door toedoen van het Engelse leger die weigeren toe te geven en gewoon op vreedzame demonstraties in schiet. Gandhi probeert een aantal malen via hongerstaking voor elkaar te krijgen dat men geen geweld meer gebruikt. Hij krijgt het voor elkaar dat India onafhankelijk wordt, maar dit heeft als gevolg dat er een Pakistan en een India komt, waar de Moslims en de Hindoestanen vrij kunnen leven. Ook hierbij vallen weer vele doden en gewonden, want had men eerst een gezamenlijke vijand in Engeland, nu blijkt dat de Moslims en de Hindoes niet kunnen samenleven. Om deze onderlinge strijd te laten ophouden heeft Gandhi zichzelf op sterven na doodgehongerd. Als hij net weer op de been is gebeurd er een ramp. Gandhi wordt neergeschoten op 30 januari 1948. Een ramp voor India een ramp voor de wereld.

Een aantal Mahatma Gandhi uitspraken:
* IT DOES NOT REQUIRE MONEY TO BE NEAT, CLEAN AND DIGNIFIED.
* COWARDS CAN NEVER BE MORAL
* WHERE THERE IS LOVE, THERE IS LIFE. HATRED LEADS TO DESTRUCTION

Mahatma Gandhi : Film : MAHATMA - Life of Gandhi, 1869-1948

Dit is een 5 uur. 10 minuten. documentaire biografie van Mohandas Mahatma Gandhi. Alle evenementen en beginselen van Gandhi's leven en denken worden gezien als geïntegreerde onderdelen van zijn waarheid dronken leven beeltenis permanent en universele waarden. Het doel van de film is om de huidige en de toekomstige generaties ", dat een man als Gandhi in vlees en bloed liep op deze aarde" te vertellen, om ze vertrouwd te maken met zijn leven en werk en om zijn boodschap van vrede en universele broederschap te verspreiden de oorlog moe en angst geteisterde wereld. De film brengt een massa van visuele registratie niet alleen van 78 jaar het leven van Gandhi, maar ook van een belangrijke periode in de geschiedenis van India. Het doel van de film wordt het onderwijs en geen vermaak, er is geen poging tot dramatisering van deze spannende tijden. Het verhaal wordt verteld met het oog op waarheidsgetrouwe documentatie van de belangrijkste gebeurtenissen binnen de grenzen van de beschikbare documentair beeldmateriaal ...

Gandhi Speaks the Truth : Be The Change You Wish To See In The World.

De gelijkenissen tussen de tijd dat India werd geregeerd door de Britten en de toestand van de wereld van vandaag zijn opvallend vergelijkbaar. Dagelijks doet de media haar best om ons te overtuigen dat een klein verlies van vrijheid hier en daar goed is voor Nationale Veiligheid.

Terrorisme lijkt de mantel te zijn voor de machthebbers om de acties en gedachten van de bevolking te controleren. De meerderheid is ontwapend door angst en propaganda over oorlogen, pandemieën en economische crises die leidt tot een leven in een klimaat van onveiligheid en hopeloosheid .Ondertussen is de regering bezig met de privatisering van de winsten voor een paar en het socialiseren van de verliezen voor velen en de uitbreiding van het Rijk overzee met illegale oorlogen.

Gandhi is dan wel dood, zijn boodschap is nog steeds even relevant als 50 jaar geleden en het zou goed dienen ons te luisteren en nadenken over wat hij te zeggen had toen het volk van India werd onderdrukt door het tirannieke Britse Rijk. Want uiteindelijk kan de geschiedenis zich herhalen.

Reacties

Ghandi is een fantastisch

Ghandi is een fantastisch voorbeeld.

Maar we dienen het PERSOONLUK te vertalen naar onze huidige situatie.
Dat is naar mijn idee niet louter demonstreren maar vooral ook laten zien hoe het wel kan, daar meer focus op, die ideeen ontwikkelen. En vooral ook in onszelf dat proces doorvoeren: dan krijg je de positieve houding die nodig is om de change te bewerkstelligen die nodig is.

VREDE VOORSPOED, Julius

Het Toeval bracht mij 3

Het Toeval bracht mij 3 ontmoetingen met Mohandas "Mahatma" Gandhi , met de bewuste notie dat Mahatma geen 2e naam was van de man zelf edoch een eretitel die hem toeviel vanwege zijn manifestatie op de planeet gesteld in de ultiem wereldlijke missie die zijn tijd aan hem stelde alsmede zijn toegevoegde zelf die de tijdgeest volgde en daardoor zijn pionierschap aanvaardde met alles d'rop en d'ran.

de 3?

* uitnodiging van CityMontessori School te LKucknow, India ter deelname aan het Global Democracy Symposium gepaard aan het Global Justice Symposium met meer dan 80 landen ter wereld incl. de "G20" - dec'2006
* aanvaarding van een Honorair adviseurschap ten behoeve van de wereldeenheid en wat daar communicatief gezien bijhoort (state of the art of media products and appliance in primary motiv to relate ethical towards one another) - feb'2007
* manifestatie om de 3 Hollandse steden Den Haag, Amsterdam en Ut'recht te visiteren met dhr. Arun Gandhi, 5e kleinzoon van "BAPU" (koosnaam van MAHATMA) - mei'2009

was dit alles ?

nou nee, het was niet  alles want ik ervaar mede 3 naschokeffecten (en daardoor ontstoken vuren):
* "Nederland wordt Bewst" - Troonrede 2008 na een bezoek van volksvertegenwoordigend koninklijk gezelschap te Injdia - herfst 2007 - inclusief effecten in de Nationale Hofhouding
* 2 oktoner 2009 wordt een vaste herdenkingsdag te Den Haag ter ere van het gedachtegoed aan Mahatme ter initiatie/implementatie bij een ieder die daar ontvankelijk voor is (geworden) - zie GHRD
* erkenning van een Amsterdams Pionierend Ambtenaar in impliciet aangenomen missie (1e kw. 2001) in de geest van "De vrijheid eren met activatie van de aflegging van Verantwoordelijkheid mede gezien de Handhaving ') van het Vertrouwensveld"

dit was ongeveer alles op n oor na ...

')  Je MainTien Drai

Tja, ik zei "op n oor na" en

Tja, ik zei "op n oor na" en de naschok beleefde ikzelf op 13 juli 2010 te JohannesBurg.

Ik vermoedde dat Johannesburg zijn Naam had toegewijd aan het edele voetbalspel dat ooit ene JC op de velden ten toon spreidde. En las gisteren nog dat dezelfde persoon succes boekte  bij zijn eerte verenigng alsmede in de PR waar hij zijn insteek op de VOC-mentaliteit tijdig en monumentaal neerzette door Nederlands Vermogen om voetbaltoernooien te organiseren en vooral voor te bereiden aan tebevelen bij Russische Tsaren en Tsaarnakomelingen en OlieMagnaten.

Maar wat beleefde ik nu op 13 juli jl.?

Daar werd voor de finale partij dhr. Nelson Mandela binnengehaald/gereden en onthaald door bijna alle mensen op de tri(3?)bunes incl. hoog vertegenwoordigend koninklijk (incl. nationaal) personeel.

En ik besefte dat daarmee het erfgoed van dhr. Mahatma Gandhi postnataal en posthuum werd geeerd.
En wie besefte dit met mij mede?
Dhr. Arun Gandhi die mij verhaalde hoe ook dhr Martin Luther King persoonoijk geroerd en geraakt was door het leven en de manifestatie van Mahatma Gandhi ... evenals Nelson Mandela.

(ergo , zonder Mahatma:  Geen Nelson, Geen Martin Luther)

tja, inspireren kunnen we  elkaar allemaal; komt  er nog iemand door(heen)?