Staatsterrorisme

Staatsterrorisme is terrorisme dat wordt beschouwd als terrorisme dat uitgevoerd of gesteund wordt door een staat. Zoals terrorisme in het algemeen, gaat het over moedwillige aanvallen op burgers, met als doel het bereiken van een politiek of religieus doel.
 
Staatsterrorisme is er in vele vormen, maar de vorm van staatsterrorisme die het meest gericht is om het volk te misleiden is de "false flag operation", in het Nederlands: valse vlag operatie. Valse vlag operaties zijn dusdanig ontworpen dat het lijkt alsof ze worden uitgevoerd door andere entiteiten. Zij kunnen worden uitgevoerd door regeringen, ondernemingen en andere organisaties en zijn zowel geheim als clandestien.

De naam is afgeleid van het militaire concept van het vliegen onder valse kleuren, dat wil zeggen het vliegen onder de vlag van een ander land dan het eigen. Valse vlag operaties zijn niet uitsluitend beperkt tot oorlogs- en tegen-opstandoperaties maar zijn ook gebruikt gedurende vredestijd, bijvoorbeeld in Nederland bij de oprichting van de Marxistisch-Leninistische Partij van Nederland door de Binnenlandse Veiligheidsdienst maar ook in Italië tijdens de Strategie van spanning.

 
Leer meer over staatsterrorisme op de volgende pagina's:
Geschiedenis van Staatsterrorisme
De aanslagen op 7/7 in Londen