Vertrouwelijke informatie (inclusief documenten) gelekt van G20 bijeenkomst in Schotland

Onderzoeksjournalist Daniel Estulin is wederom naar buiten getreden met belangrijke informatie die gelekt is van de G20 bijeenkomst die afgelopen weekend plaatsvond in Schotland. De elite is druk bezig met 'de volgende stap in de richting van globalisering', namelijk de uitbreiding van de Afrikaanse Unie. Een ontwikkeling die de populatie reductie agenda in de hand werkt. Daarnaast is het dumpen van de dollar als wereld reservemunt besproken en is er gediscussieerd over de CO2-taks.

Daniel Estulin staat bekend om zijn bestseller 'The True Story of the Bilderberg Group', dat een uitstekende bron van informatie is over de schaduwregering die onze wereld in haar grip heeft. Estulin is een unieke onderzoeksjournalist omdat hij zelf bronnen binnen de verschillende machtscentra heeft die hem waardevolle informatie lekken.

Zo wist Estulin bijvoorbeeld in 2006 tijdens de Bilderbergconferentie in Ottowa Canada al te vertellen dat men de huizenmarkt ging laten crashen, om zo de totale economische crisis te veroorzaken. Hetgeen later dus gebeurde en leidde tot de Crash van 2008. Voor meer informatie daarover raad ik u aan mijn artikel getiteld 'De creatie van de economische crisis' te lezen.

Afgelopen weekend vond er een tweedaagse G20-top plaats in het Schotse St. Andrews, waar alleen financiële ministers en oligarchen aanwezig waren. Ook onze minister van Financiën Wouter Bos was er bijvoorbeeld aanwezig. Estulin had wederom bronnen binnen deze bijeenkomst die hem naast mondelinge informatie ook een aantal documenten en aantekeningen lekten over de besproken onderwerpen. Deze waardevolle documenten en handgeschreven notities kunt u hier downloaden.

<!> Klik op 'Lees verder' voor meer baanbrekende 'inside-information' <!>

Eén van de gelekte documenten bevat de deelnemerslijst van de bijeenkomst, die weer bestaat uit een grote hoeveelheid financiële oligarchische elite. Zo waren er Bilderbergers als de Amerikaanse minister van Financiën Timothy Geithner, Federal Reserve Chairman Ben Bernanke, president van de Wereldbank Bob Zoellick, de Turkse minister van Financiën Ali Babacan, de Britse minister van Financiën Alistair Darling en vele anderen. De Trilaterale Commissie was ook vertegenwoordigd op de conferentie door de Japanse leden Yoshihiko Noda en Masaaki Shirakawa.

Estulin was woensdag te gast bij het Corbett Report om zijn verhaal te doen over de informatie die hij ontvangen had. Volgens Estulin was de uitbreiding van de Afrikaanse Unie één van de belangrijkste punten die besproken zijn op de conferentie in Schotland. Deze plannen maken deel uit van het vernietigen van de nationale soevereiniteit van de landen in Afrika, alsmede het creëren van makkelijk bestuurbare regionale regeringen. Deze creatie van een Afrikaans continent zonder grenzen, zal gestuurd en geleid worden door het International Monetary Fund (IMF).

Eén van de gelekte documenten van de bijeenkomst laat zien dat men is overeengekomen dat de IMF onder voorwaarden geld beschikbaar gaat stellen aan de lidstaten van de Afrikaanse Unie. Dit betekent dat deze landen in een web van schuld zullen geraken waar ze nooit meer uit komen. Zo is het momenteel bekend dat deze landen vijf keer meer geld van hun bruto nationaal product uitgeven aan het onderhoud van hun IMF-schulden dan aan de gezondheidszorg van hun eigen burgers. Iets dat de populatie reductie agenda weer in de hand speelt.

Een fragment van het Estulin interview afgenomen door het Corbett Report kan je hieronder beluisteren.

Het volledige interview is hier te downloaden.

In het interview bespreekt Estulin het debat dat de G20 had over het dumpen van de dollar als wereld reservemunt. Deze zaak was besproken, maar werd afgewezen. "De Amerikaanse en Britse delegaties hebben geprobeerd de Russische en de Chinese afgevaardigden over te halen de dollar te devalueren en een mandje van valuta's of een andere wereld munt te creëren, om de plaats van de dollar in te nemen.", zei hij. "Gelukkig hebben zowel de Russen en de Chinezen de Amerikanen en de Britten verteld dat zij niet bereid zijn om dit te doen."

Dit is een opmerkelijk feit, aangezien de Russische president Dmitry Medvedev afgelopen G8-bijeenkomst in juli juist een nieuwe wereldmunt promootte door een fysiek muntstuk te tonen dat de roep om een 'verenigde wereldmunt' meer kracht bij moest zetten.

Het idee dat de westerse financiële oligarchen gericht zijn op het vernietigen van de dollar, is in overeenstemming met de informatie die Estulin in 2006 al openbaarde over de destructie van de huizenmarkt. Recente rapporten ondersteunen dat Estulin geen onzin praatte toen hij aangaf dat men dit met opzet ging doen. Deze rapporten wijzen er namelijk op dat Goldman Sachs (waarvan de leden merkwaardig goed verbonden zijn met de hoogste posities in de Us Treasury) voorkennis had over de instorting van de huizenmarkt en daar grote hoeveelheden geld aan heeft verdient.

Hoewel een vooropgezet plan om de economie te doen instorten niet in het belang van de financiële oligarchen lijkt te zijn, wordt dit echter erg logisch als men het bekijkt vanuit de Hegeliaanse dialectiek, ook wel bekend als 'problem-reaction-solution'. Het eindspel is, zoals wij op deze site al vele malen hebben aangegeven, altijd al geweest om een financiele instorting te gebruiken voor de bewerkstelliging van een 'New World Order', oftewel een wereldregering.

Precies zoals voorspeld, gebruiken de oligarchen, van Kissinger tot aan Soros de economische instorting om te roepen om een 'new financial order' dat meer internationale (lees: onaantastbare en ondemocratische) controle heeft over de financiële wereldmarkten. Zelfs balkenende roept om 'global governance' als zijnde een oplossing voor al onze 'globale problemen'.

Al decennia lang roepen onderzoekers, auteurs en bezorgde burgers dat er plannen zijn voor de totale openlijke centralisatie van macht. Deze mensen werden echter altijd in het hokje 'complotdenker' gezet en uitgelachen. Heden ten dage wordt er zelfs openlijk op gevestigde mediazenders zoals CNBC over dit soort plannen gesproken. Zo sprak Damon Vickers recentelijk op de betreffende zender over een wereldregering en globale munteenheid.

Hoewel men voorlopig besloten heeft om de dollar nog niet te dumpen, betekent dat niet dat men deze desastreuze beslissing in de toekomst niet genomen zal worden, aangezien het er op lijkt dat een deel van de oligarchen graag een nieuwe wereld reservemunt ziet.

Positief was het feit dat er tenminste nog iemand opstond voor de mensheid. Jim Flahety, de Canadese Minister van Financiën, zei tijdens de conferentie namelijk dapper: "De recente openbare orde van de privatisering van de winsten en de verliezen socialiseren is onaanvaardbaar voor de belastingbetaler", waarop iemand reageerde: "Denkt u dat ze het hebben gemerkt?", waarna er een luidkeels gelach door de zaal was te horen.

De gelekte documenten hebben ook onthuld hoe de financiële oligarchen een globaal fonds van 'voorspelbare publieke financiën' willen opzetten om het  (fictieve) 'Global Warming' probleem te bestrijden. Dit fonds zou dan door een bestaand internationaal financiëel instituut beheerd zou worden. Hoewel de zinnen die dit beschreven niet te vinden waren in de officiële versie van de uiteindelijke G20 publicatie, wezen notities van deelnemers er op dat de bewerkstelliging van zo'n fonds een hoofdonderwerp was van discussie tijdens de conferentie.

Hoewel de paragraaf over de klimaatverandering in de definitieve versie van het document een nakomertje lijkt dat is ingevoegd (als een laatste punt voor de conclusie), geeft de kladversie van de publicatie aan dat dit onderwerp in feite één van de hoogste prioriteiten had. De definitieve versie bevat voornamelijk politiek gebrabbel en geen duidelijke taal.

Vergelijk deze zin in de definitieve versie: "Openbare financiën kunnen gebruikmaken van aanzienlijke particuliere investeringen" met het origineel: "aanzienlijke extra en voorspelbaar openbare financiën van de ontwikkelde landen is van essentieel belang, en moet dienen als basis voor particuliere financiering, koolstof markten en binnenlandse publieke middelen van ontwikkelingslanden om bij te dragen aan de klimaat aanpak. Overheidsfinanciën kunnen ook als hefboomwerking dienen voor aanzienlijke particuliere investeringen. "

 
De kladtekst laat ook een begin zien van het plan van de oligarchen om rijkdom uit de ontwikkelde landen te verplaatsen naar particuliere investeerders en koolstof markten, onder de denkmantel dat dit geld naar ontwikkelingslanden zou gaan. Het beetje geld dat de ontwikkelingslanden dan wel zouden ontvangen, zouden ze direct weer moeten gebruiken om de (niet-bestaande) koolstofdioxide 'vervuiling' te bestrijden.

Deze overheidsfinanciën zullen uiteraard betaald worden door de ontwikkelde landen (zoals wij) via belastingen, wat dus neerkomt op een indirecte CO2-taks opgelegd aan de bevolking van de ontwikkelde wereld.

Het kladdocument stelt ook:

"... serieuze aandacht moet worden besteed aan de oprichting van een nieuw fonds, als aanvulling op bestaande mechanismen, voor projecten, programma's en beleid, eventueel met meerdere ingangen, om aanpassing en beperking,  technologische samenwerking en capaciteitsopbouw in ontwikkelingslanden landen te ondersteunen. Het moet een evenwichtige vertegenwoordiging bevatten en opereren volgens beleidsrichtlijnen, ook moet het verantwoording afleggen aan de Conferentie der partijen, met eventueel de werking ervan toevertrouwd aan een bestaande internationale financiële instelling. "

Met andere woorden, de CO2-taks inkomsten die gestort worden op het nieuwe 'rijkdomsoverdrachtfonds' zullen direct worden afgegeven aan de instellingen die, keer op keer op keer, een instrument van de Anglo-Amerikaanse imperialistische heerschappij gebleken zijn.

De beslissing over de CO2-taks/overdracht van rijkdom is dus uiteindelijk uitgesteld op de G20 bijeenkomst. We weten echter dat men zal trachten deze beslissing wel te nemen op de VN klimaattop in Kopenhagen die aankomende december plaats zal vinden.

In Nederland vermeldde Wouter Bos dat de G20 het niet eens is over de financiering van het klimaatbeleid. Geen van de landen was volgens hem bereid een concrete stap te zetten. Hij noemde het 'moeilijk te bepalen' of het nog mogelijk is om het eens te worden in Kopenhagen.

"Als India zegt dat het in de slottekst geen enkele referentie wenst naar de mogelijkheid dat het land als opkomende economie ook een bijdrage levert aan de financiering van klimaatbeleid, is dat dan uit tactische overwegingen? Misschien zijn ze in Kopenhagen wel bereid tot concessies’’, aldus Bos. "Maar misschien is het wel veel somberder." Bos sluit niet uit dat er ook in Kopenhagen geen overeenstemming komt. "Wat wel zeker is, dat is dat de druk aan het einde alleen maar zal toenemen."

Is dit allemaal slechts toneelspel en dramatisering om de CO2-taks te propageren? Of bestaat er daadwerkelijk een kans dat het verdrag in Kopenhagen zijn doorgang niet zal vinden? De tijd zal het leren.

Auteur: Julian
Bronnen o.a. Corbett Report 1, 2

Reacties

Hai Julian, wou zegge mooi

Hai Julian, wou zegge mooi artikel, maar das een understatment, klasse, klasse, klasse, dikke pluim!!!!!!

Ps. als ik dat handschrift bekijk in die pdf kunne ze mij ook wel als notulist gebruiken, mijn handschrift is even beroerd ;-)

Ramon Klijnstra wrote:Hai

[quote=Ramon Klijnstra]Hai Julian, wou zegge mooi artikel, maar das een understatment, klasse, klasse, klasse, dikke pluim!!!!!!

Ps. als ik dat handschrift bekijk in die pdf kunne ze mij ook wel als notulist gebruiken, mijn handschrift is even beroerd ;-)
[/quote]

Thanks man! Kep me best gedaan om het zo duidelijk mogelijk uiteen te zetten. Zitten aardig wat uurtjes werk in.

Ja die gasten kunnen echt niet schrijven idd :)

Heeft iemand dit al

Heeft iemand dit al ontcijferd?

Ik ben zelf al bezig om die hyrogliefen te ontcijferen maar heb er veel moeite mee.

Prachtig artikel trouwens!

Uitstekend artikel Julian,

Uitstekend artikel Julian, dank!

Bedankt allemaal. Fijn om te

Bedankt allemaal. Fijn om te horen dat m'n werk gewaardeerd wordt. Doet me goed om te zien dat ik het niet voor niets doe.

peace

Mooi artikel man!, be proud!

Mooi artikel man!, be proud!

Geweldig artikel, Julian!

Geweldig artikel, Julian! Zeer informatief en heel 'sec' geschreven. Aan dit soort artikelen zou heel veel gerucht gegeven moeten worden: voorpaginanieuws. Maar bij NUjij verdwijnen ze onmiddelijk. Hartelijk dank.

Het is allemaal mooi

Het is allemaal mooi beschreven, maar wat ik me ernstig afvraag is,
wat kunnen we ermee.? Zo te zien en horen niks, als die personen die het dichtst bij de shit zitten er niet eens wat mee kunnen?
Volgens mij kunnen we niet veel anders als bang gaan zitten wezen voor wat komen gaat, toch?
Wat heb ik dan aan al die wetenschap? Of ben ik nu erg negatief?
Fijn dat we allemaal op de hoogte zijn van een hoop ellende.
Voor mij persoonlijk heb ik alleen iets met informatie, als ik er ook iets mee kan.

nou heb het artikel op

nou heb het artikel op facebook gezet.
zodat iedereen het weet.
bedankt alvast
mvg

"De Bilderberggroep is een

"De Bilderberggroep is een groep die bestaat uit ‘s werelds meest invloedrijke mensen."

Hier is de presentielijst van 2009:

http://www.complotten.nl/bilderberg-complot/presentielijst-bilderberg-co...

Deze laat zien dat er GEEN Russen en GEEN Chinezen en ook geen Zuid-Amerikanen en Afrikanen bijhangen. Oftewel het is een genootschap van kopstukken uit politiek + media en uitgeverijen + grote bedrijfsleven en banken van de WESTERSE WERELD.

De trip van de macht is wereldmacht, dat werkt zo als je in dat spel gevangen zit. China zit wel bij zowel IMF als WTO, maar bijvoorbeeld Rusland niet bij de WTO. Het NWO-order verhaal lijkt voor mij het meest op de zucht naar wereldmacht van de WESTERSE ELITE.

Heeft er iemand info over de presentielijst van 2010?